Echecs Club Ajaccio I Scacchi Aiaccini

Tournoi de blitz


Tournoi de blitz


Le Jeudi 2 Juin 2022 | Lu 119 fois


Thomas Chokbengboun